De juiste antwoordcategorie

Als u zelf een onderzoek gaat uitvoeren wilt u er na afloop zeker van zijn dat de resultaten waardevol en betrouwaar zijn. Hiervoor is het niet alleen belangrijk om de juiste vragen te stellen, maar ook om de antwoordopties aan te laten sluiten bij uw vragen. Inconsistente en onvolledige antwoordopties zorgen ervoor dat respondenten niet het juiste antwoord op de vraag kunnen geven. Dit leidt dat onjuiste interpretatie van de mening van respondenten en verhoogt de kans op afhakende respondenten. Op deze pagina leest u daarom tips voor het opstellen van de juiste antwoordcategorieën.

Sluit aan bij de vraag en wees logisch en consistent

 • Zorg dat antwoordcategorieën taalkundig aansluiten bij de vraagformulering.
  Fout voorbeeld: “Geef hieronder aan in hoeverre u het eens bent met de volgende stelling: Ik ben tevreden over de klantvriendelijkheid van Survalyzer.”

  Zeer tevredenTevredenNeutraalOntevredenZeer ontevreden

  De antwoorden betreffen tevredenheid en dus niet de mate waarin respondenten het eens zijn met de stelling. Dit laatste zou verwarrend kunnen werken voor een respondent.

 • Breng een logische ordening aan in de antwoordcategorieën.
  Fout voorbeeld: “Hoeveel dagen per week gebruikt u de online enquête tool Survalyzer?”

  • 1 dag per week
  • 4-7 dagen per week
  • 2-3 dagen per week
 • Let op dat de antwoordcategorieën wel alle mogelijkheden dekken. Voor de volledigheid is het bij bepaalde vragen daarom aan te bevelen om de antwoordmogelijkheid “Weet niet/ geen mening”, “Anders, namelijk…” of “Niet van toepassing” toe te voegen. Als u dit niet zou doen, dan bestaat de kans dat respondenten ten onrechte een van de overige antwoordcategorieën kiezen.Gebruik tegelijkertijd niet al te vaak de antwoordoptie “Weet niet/ geen mening”. Respondenten kiezen deze al snel als zij moe worden en geen zin meer hebben om na te denken.
  Fout voorbeeld: “Hoeveel bedraagt uw bruto maandsalaris?”

  • €2.000,- tot €4.000,-
  • €4.001,- tot €6.000,-
  • €6.001,- of meer

  Hier ontbreekt de antwoordcategorie “Minder dan €2.000,-“.

 • De antwoordcategorieën moeten elkaar wel uitsluiten.
  Fout voorbeeld: “Wat doet u doorgaans het liefst in het weekend?”

  • Boodschappen doen
  • Shoppen
  • Ontspannen
  • Relaxen
  • Uitslapen
 • De antwoordcategorieën moeten bij de vraag passen. Zo worden vragen over feiten soms verward met vragen over meningen. Dan lijkt er om een mening te worden gevraagd, doordat de antwoordopties op een ‘eens/ oneens-schaal’ liggen, terwijl de vraag zelf een feitelijk gegeven is.Voorbeeld: Laat de respondent bij de stelling “Survalyzer is ook beschikbaar in een gratis versie” niet kiezen uit “Eens” of “Oneens”, maar laat hem wel kiezen uit “Waar” of “Onwaar”.
 • Houd per vraag dezelfde dimensie aan voor de antwoordcategorieën. Als u verschillende vragen met elkaar wilt kunnen vergelijken, dan is het van belang dat de antwoordcategorieën uniform en consistent zijn. Zo niet, dan verwart u de respondent onnodig en krijgt u mogelijk onbetrouwbare antwoorden. Dit geldt bijvoorbeeld voor elk type tevreden­heids­onder­zoek.
  Voorbeeld: Zorg bij een tevreden­heids­onder­zoek dat u niet eerst vragen stelt met de antwoordcategorieën “Zeer tevreden” , “Tevreden”, “Neutraal”, “Ontevreden”, “Zeer ontevreden” en vervolgens vragen (in stellingvorm) met de antwoordopties “Zeer eens”, “Eens”, “Eens noch oneens”, “Oneens”, “Zeer oneens”.
  Voorbeeld: Als u tegengestelde stellingen gebruikt, zorg dan wel dat deze ook kloppen. Gebruik bijvoorbeeld “Vernieuwend” niet versus “Saai”, maar uiteraard wel versus “Conservatief”.
 • Pas bij vragen naar meningen, schalen met een gelijk aantal positieve als negatieve antwoordcategorieën toe. Let er bij schalingsvragen bovendien op dat de volgorde van de antwoordcategorieën consistent blijft en dus niet van vraag tot vraag wisselt van positief-negatief naar negatief-positief.Voorbeeld: 4-puntsschaal
  Zeer tevredenTevredenOntevredenZeer ontevreden

  Voorbeeld: 5-puntsschaal

  Zeer tevredenTevredenNeutraalOntevredenZeer ontevreden
 • Randomiseer de antwoordcategorieën. Respondenten zijn bij bepaalde vraagtypes onbewust geneigd om de eerste antwoorden of uitspraken meer aandachtig te lezen dan de daaropvolgende; dit geldt met name voor meerkeuzevragen met veel verschillende antwoordcategorieën. Hierdoor kunnen resultaten scheef worden verdeeld. Door het randomiseren van de antwoordcategorieën worden deze aan elke respondent in een willekeurige volgorde gepresenteerd. Zo voorkomt u dat de betrouwbaarheid van het onderzoek afneemt.

Formuleer ook nu duidelijk en specifiek

Evenals bij het stellen van vragen, geldt tenslotte ook bij het formuleren van antwoordcategorieën het volgende:

 • Probeer ook antwoordopties zo kort mogelijk te formuleren.
  Fout voorbeeld: Het antwoord “De controle van de contactpersoon op de voortgang van de voor de organisatie uit te voeren acties” is simpelweg te vervangen door “Voortgangsbewaking”.
 • Gebruik ook bij het verwoorden van antwoordmogelijkheden toegankelijke taal (spreektaal) en vermijd afkortingen. Als u onverhoopt toch moeilijke woorden moet gebruiken, zorg er dan voor dat u deze uitlegt.
  Fout voorbeeld: Gebruik bij de vraag “Hoe neemt u doorgaans uw lichaamstemperatuur op?” geen antwoordformuleringen als “Oraal” (via de mond), “Axillair” (onder de oksel) of “Rectaal” (via de anus).
 • Ook bij antwoordcategorieën geldt: formuleer antwoordopties zo neutraal mogelijk. Voorkom dat respondenten gaan twijfelen aan uw intenties.
  Fout voorbeeld: Bij de vraag “Welke van de volgende stellingen is het meest op u van toepassing?” wekt u met een antwoordcategorie als “Ik gebruik alleen goedkope huismerkproducten” de suggestie dat niet-huismerkproducten duur zijn.
 • Formuleer ook antwoordcategorieën zo eenduidig mogelijk. Zorg ervoor dat een antwoordoptie slechts op een enkele manier kan worden geïnterpreteerd.
  Fout voorbeeld: “Steunt u al dan niet actief één of meer politieke groeperingen in uw gemeente?”

  • Ja, ik steun actief één of meer politieke groeperingen
  • Ja, ik steun één of meer politieke groeperingen
  • Nee, ik steun geen politieke groeperingen

  Respondenten kunnen op meerdere manieren interpreteren wat enerzijds een politieke groepering is (politieke partijen, of bijvoorbeeld ook actiecomités) en wat anderzijds ‘actief steunen’ is ten opzichte van ‘steunen’.

 • Wees ook bij antwoordopties zo specifiek en concreet mogelijk. Vermijd bijvoorbeeld onbepaalde telwoorden als ‘weinig’, ‘veel’, ‘soms’, ‘vaak’ etc.

Zelf een vragenlijst maken?

Met Survalyzer kunt enquête voorbeelden bewerken in de enquête tool. Zo’n voorbeeld enquête bevat al de logische opbouw voor het betreffende onderzoeksdoel. De vragen en antwoordcategorieën zijn al juist geformuleerd.

Gratis proberen >>
Filter Options
Persoonlijk advies?

030 753 1488

Video
Wat onze klanten zeggen
Filter Options
Filter Options
Andere artikelen die je waarschijnlijk interessant vindt.

Onderzoek de klant­tevreden­heid en ga vervolgens met de verbeterpunten aan de slag.

Lees meer...

Met deze voorbeeld enquête krijgt u op diverse punten inzicht in de tevredenheid van uw medewerkers.

Lees meer...

Krijg snel en eenvoudig inzicht in uw huidige positie in de markt en zie welke doelgroepen het meest interessant zijn voor uw bedrijf.

Lees meer...

Kosteloos uitproberen, aanmelden met één klik

Wij beschermen uw gegevens >>
Survalyzer is zich ervan bewust hoe belangrijk het is dat uw gegevens zo goed mogelijk beveiligd worden en maakt gebruik van adequate beveiligingsmaatregelen. Wij gebruiken uw e-mailadres alleen om uw beveiligde enquêteaccount aan te maken en om met u te kunnen communiceren. Alle gegevens, zowel uw persoonlijke gegevens als uw enquêtegegevens, zijn van u en u draagt geen rechten over aan Survalyzer of aan derden. Bij vragen rond gegevensbescherming kunt u altijd contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming: compliance@survalyzer.com