Goede vragenlijst maken

Onze online enquête tools helpen u bij het verkrijgen van waardevolle inzichten. Een goed onderzoek staat of valt met een goede vragenlijst. Op deze pagina leest u tips voor het maken van goede enquêtes.

1) Logische opbouw van de vragenlijst

Let bij het maken van uw vragenlijst op een logische opbouw.

 • Wek voorafgaand aan de vragenlijst de juiste verwachtingen over het doel en onderwerp, het aantal vragen of de invulduur, de verwerking en eventuele terugkoppeling aan de respondent.
 • Probeer het onderzoeksonderwerp en de aspecten daarvan in het begin breed en algemeen te bevragen. Vervolgens kunt u meer specifieke vragen stellen. Voorbeeld:
  1) Maakt u wel eens gebruik van een online enquête tool?
  2) Welke online enquête tools kent u?
  3) Maakt u wel eens gebruik van de online enquête tool Survalyzer?
  4) Hoe vaak gebruikt u de online enquête tool Survalyzer?
 • Gevoelige vragen (over bijvoorbeeld inkomen, politieke voorkeur, seksuele voorkeur, gezondheid etc.) kunnen het beste aan het einde van de vragenlijst worden gesteld. Zo heeft u alle belangrijke antwoorden tenminste al verzameld, indien uw respondent vanwege de gevoeligheid afhaakt.
 • Stel uw respondent in principe pas als allerlaatste eventuele achtergrondvragen (over bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, woonplaats, huishouden, opleiding of functie, branche etc.). Zo voorkomt u dat u geen antwoorden hebt voor uw onderzoeksdoel, wanneer respondenten halverwege afhaken. De uitzondering op deze regel geldt uiteraard als u deze informatie direct nodig hebt voor screening voor en routering door de vragenlijst.

2) Relevante vragen voor elke respondent (routering)

Zorg dat elk type respondent via een logische route de vragenlijst doorloopt. Als een vraag niet van toepassing is op een bepaalde (groep) respondent(en), dan moet deze vraag ook niet aan hem (hen) worden gesteld en dus niet op het scherm worden getoond.

Voorbeeld: U wilt een specifieke vraag alleen voorleggen aan mannen, of aan mensen in een afgebakende leeftijdsgroep, of aan gebruikers van een bepaald product of merk, of aan mensen die aan een combinatie van voorgaande of andere kenmerken voldoen.

3) Aantrekkelijke inhoud en opmaak van de vragenlijst

Respondenten nemen een aantrekkelijke vragenlijst meer serieus en zullen deze dan ook eerder invullen en afronden.

 • Zorg allereerst dat de doelgroep die u uitnodigt voor het invullen van de vragenlijst goed aansluit bij het onderwerp en de inhoud daarvan.
 • Stel verder een nette en overzichtelijke lay-out voor uw vragenlijst in via een opmaaksjabloon.
 • Laat bij langere vragenlijsten verschillende vraagblokken op een nieuwe pagina starten. Respondenten hebben liever minder vragen op een pagina dan alles onder elkaar,ondanks onze automatisch scrollende pagina’s. Ook kan het zijn dat een belangrijke foutmelding, bijvoorbeeld over in niet ingevulde, verplichte vraag, niet meer zichtbaar is als de respondent al ver naar beneden is gescrold.
 • Houd het leuk voor de respondent. Voeg bijvoorbeeld eens plaatjes toe aan uw vraag of antwoorden, gebruik verschillende soorten vraagtypen of toon een toelichting in een video.
 • And last but not least: Controleer uw vragenlijst op spel- en typefouten en kromme zinnen.

4) Afsluiting van de vragenlijst

 • Geef uw respondent aan het einde van de vragenlijst (nog vóór de achtergrondvragen) altijd de gelegenheid om nog eventuele overige opmerkingen en/of suggesties te plaatsen.
 • Eventuele contactinformatie kunt u het beste pas ná de achtergrondvragen geven, bijvoorbeeld op de eindpagina van uw vragenlijst.
 • Bedank de respondent tot slot altijd voor zijn medewerking.

Zelf een vragenlijst maken?

Gebruik de enquête software van Survalyzer om uw eigen online enquête te maken.
Ga eventueel aan de slag met één van onze voorbeeld enquêtes en pas deze naar wens verder aan.

 of bekijk de enquête toepassingen
Filter Options
Persoonlijk advies?

030 753 1488

Video
Wat onze klanten zeggen
Filter Options
Filter Options
Andere artikelen die je waarschijnlijk interessant vindt.

Onderzoek de klant­tevreden­heid en ga vervolgens met de verbeterpunten aan de slag.

Lees meer...

Met deze voorbeeld enquête krijgt u op diverse punten inzicht in de tevredenheid van uw medewerkers.

Lees meer...

Krijg snel en eenvoudig inzicht in uw huidige positie in de markt en zie welke doelgroepen het meest interessant zijn voor uw bedrijf.

Lees meer...

Kosteloos uitproberen, aanmelden met één klik

Wij beschermen uw gegevens >>
Survalyzer is zich ervan bewust hoe belangrijk het is dat uw gegevens zo goed mogelijk beveiligd worden en maakt gebruik van adequate beveiligingsmaatregelen. Wij gebruiken uw e-mailadres alleen om uw beveiligde enquêteaccount aan te maken en om met u te kunnen communiceren. Alle gegevens, zowel uw persoonlijke gegevens als uw enquêtegegevens, zijn van u en u draagt geen rechten over aan Survalyzer of aan derden. Bij vragen rond gegevensbescherming kunt u altijd contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming: compliance@survalyzer.com