Nog meer inzichten in uw respondenten met Google Analytics!
Naast de onderzoeksresultaten en -analyses binnen Survalyzer, kunt u nog meer te weten komen over uw respondenten.
Door een koppeling te maken tussen uw Survalyzer account en Google Analytics kunt u o.a. de volgende statistieken zien:
Aantal bezoeken

Het totaal aantal bezoeken aan uw enquête door respondenten.

Invulduur

De gemiddelde tijd die een respondent nodig heeft om de enquête in te vullen.

Locatie

Uit welke stad, regio of land komen de respondenten?

Apparaat

Gebruiken de respondenten een desktop, mobiel of tablet?

Systeem

Welk besturingssysteem en welke browser gebruiken de respondenten?

Gedrag

Hoe reageren respondenten op uw vragenlijst?

Overzichtelijke dashboards
In Google Analytics kunt u één of meerdere dashboards inrichten. Hierin kunt u zelf aangeven over welke vragenlijsten en over welke periode u wilt rapporteren, het type grafiek selecteren en uitsplitsingen maken. Deze rapportages kunt uook periodiek naar uzelf of uw collega’s laten mailen.
null
null
Hoe werkt het?
1. Begin met Survalyzer

Bij een Survalyzer licentie zit 1 gratis huisstijlsjabloon, zodat de vragenlijst de huisstijl van uw bedrijf getoond wordt. Belangrijk is dat u al een sjabloon hebt,of er één door ons laat maken.

2. Ga naar Google Analytics

Maak in uw Google Analytics account een nieuwe website aan en geef deze de naam en url van de vragenlijst. Klik hier wanneer u nog geen Google Analytics account hebt.

3. Integreren code

Mail ons de Google Analytics code van de betreffende vragenlijst (bijvoorbeeld UA-12345678-1). Wij zetten deze dan in het huisstijlsjabloon.

4. Aan de slag

Wij sturen u een link naar een kant en klaar dashboard, dat u kunt gebruiken in uw eigen account.

Wat kost het?
De implementatie van Google Analytics in uw vragenlijst kost eenmalig 1.000 euro.
Geïnteresseerd?
Vraag de Google Analytics module aan via contact@survalyzer.nl of bel 030 753 1488.

Kosteloos uitproberen, aanmelden met één klik

Wij beschermen uw gegevens >>
Survalyzer is zich ervan bewust hoe belangrijk het is dat uw gegevens zo goed mogelijk beveiligd worden en maakt gebruik van adequate beveiligingsmaatregelen. Wij gebruiken uw e-mailadres alleen om uw beveiligde enquêteaccount aan te maken en om met u te kunnen communiceren. Alle gegevens, zowel uw persoonlijke gegevens als uw enquêtegegevens, zijn van u en u draagt geen rechten over aan Survalyzer of aan derden. Bij vragen rond gegevensbescherming kunt u altijd contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming: compliance@survalyzer.com